W numerze między innymi:

Obraz wolnomularstwa w pismach politycznych Romana Dmowskiego,  Rola prasy młodzieżowej i patriotycznej w edukacji oraz wychowaniu patriotycznym na przykładzie zbiorów Domu Kresowego w Białostoczku, W obliczu wojny. Sytuacja geopolityczna Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w optyce środowiska Polityki Narodowej (1938–1939), Ekspert z ubecką przeszłością – „wypadek przy pracy” czy „cenny nabytek”? O działalności Wiktora Herera w „Solidarności”, Zamach bombowy na Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych w Kołobrzegu w 1989 r.

 

W numerze miedzy innymi:

Zagadnienie frontu ludowego w Polsce w prasie obozu narodowego (na podstawie Warszawskiego Dziennika Narodowego oraz Myśli Narodowej), II Rzesza i niemiecki narodowy socjalizm w prasie krajowej Ruchu Narodowo-Radykalnego „Falanga”, Tytus Komarnicki i polska działalność informacyjno-kulturalna na terenie Szwajcarii w latach 1938–1940, Kapitan Romuald Rajs „Bury” a Białorusini – fakty i mity „Usprawnić pracę wychowawczą…” – obraz polskojęzycznego szkolnictwa w sowieckim Lwowie na łamach „Czerwonego Sztandaru” w latach 1948–1950 Strażnicy reżimu. Wybrane aspekty historii Wydziału III Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie (1945–1954), „Gorący poniedziałek”, czyli słów kilka o rozbiciu sowieckiego konsulatu w Szczecinie w 1956 r.

Znajdą w nim Państwo m.in.:

  • kilkanaście kolorowych fotografii żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej NSZ;
  • wspomnienia Zygmunta Borowieckiego, adiutanta dowódcy Brygady Świętokrzyskiej płk. Antoniego Szackiego „Bohuna Dąbrowskiego”;
  • artykuł o udziale rosyjskich „białych” emigrantów w wojnie domowej w Hiszpanii (1936-1939);

 

W bieżącym numerze m.in.: Wojna polsko-litewska 1920 r. - relacja z działan bojowych 13 pułku ułanów; Wilenska prasa narodowa - o stosunkach polsko-litewskich przed 1939 r.; Polityka oswiatowa II Rzeczypospolitej - jej aspekty gospodarcze i społeczne; Zbrodnie ukrainskich nacjonalistów - mordy UPA na rodzinach polsko-ukrainskich; Żydzi, bandytyzm a podziemie narodowe - o mordzie na Zydach w lasach pod Krasnikiem (1942); Tajemnice archiwów wywiadu - kontrwywiad PRL kontra Stasi; Sowiety poczatku lat 60. - dziennik Polaka z podrózy po ZSRS; Przyczynek do sprawy Grzegorza Przemyka - instrukcje dla SB, jak manipulowac opinia publiczna.

Czym jest współczesna III RP? Od dawna nie mieliśmy złudzeń, że to PRL-bis – nieco inny niż pierwowzór, trochę mniej siermiężny, bo – jak pisał poeta: „Zmieniło się tyle, by nic się nie zmieniło”. Do tej pory jednak „peerelowskość” wstydliwie ukrywano za parawanem z orłem w koronie i konstytucyjną mantrą o demokratycznym ustroju państwa prawa. Dzięki badaniom historyków i ich publikacjom na światło dzienne zaczęło wychodzić coraz więcej faktów o kompromitującej przeszłości współczesnych elit i ich powiązaniach z decydentami minionej epoki, w tym z oprawcami z UB. W ciągu dziesięciu lat działalności Glaukopis wniósł swój wkład w poszerzenie i promowanie wiedzy oraz rzetelnych badań na temat tych najtrudniejszych, najbardziej kontrowersyjnych zagadnień w historii Polski. Zachętę do dalszej pracy stanowi decyzja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wpisaniu naszego pisma na listę naukowych czasopism punktowanych.

Glaukopis wkroczył w nową dekadę. Dokładnie dziesięć lat temu, 11 listopada 2003 r., miała miejsce premiera pierwszego numeru naszego pisma. Od tamtego czasu Glaukopis przekształcił się z małego, nikomu nieznanego pisma w duży i znaczący półrocznik naukowy. Nasz tytuł jest znany i rozpoznawalny nie tylko w Polsce. To wielka zasługa przede wszystkim współpracowników naszej redakcji, począwszy od kombatantów II wojny światowej, działaczy opozycji demokratycznej lat 70. i podziemia w stanie wojennym, członków dawnego NZS i korporantów, Polaków z kraju i emigracji oraz osób innych narodowości, historyków z tytułami naukowymi, badaczy regionalnych, ale także ludzi młodych – studentów. Wszystkich ich łączy pasja poznawania i opisywania nieznanych lub wypaczonych przez propagandę PRL zagadnień z historii najnowszej. Wszyscy oni również wierzą, że Glaukopis jest miejscem nieskrępowanej wymiany myśli i publikowania artykułów oraz dokumentów, które w innych periodykach prawdopodobnie miałyby poważne kłopoty z opuszczeniem redakcyjnej szuflady. To dzięki pomocy wielu, wielu osób, ich sugestiom i radom, pracy, a niekiedy także pomocy finansowej, nasze wspólne pismo może stale się rozwijać i stawać się, mamy nadzieję, z każdym numerem lepsze i ciekawsze. I za to wszystkim serdecznie dziękujemy!

Początek strony