Spis Treści

Archeologia pamięci

 • Emile Joseph Dillon - Spotkania, rozmowy i korespondencja z Romanem Dmowskim 1917-1922 / Album lwowski: Korporanci i Wszechpolacy

Varia lwowskie

 • Seweryn Makosa - Lwowska Szkoła Matematyczna
 • Wojciech J. Muszyński - Lwowskie cacko: urbanistyczne dzieło Janusza Witwickiego

Opracowania

 • Krzysztof Kaczmarski - Romana Dmowskiego spotkania z Józefem Piłsudskim
 • Ryszard Tyndorf - Ocaleni. Żydzi po masakrze w Jedwabnem – uzupełnienie
 • David &Todd Morgan - The Anabasis of the Holy Cross Brigade Reflected in the Documents of the United States Government, 1945-1950
 • Marek Jan Chodakiewicz - A Bid for Autonomy: Destalinization in Poland and the Victory of the Right-Nationalist Deviation
 • Samuel Huntington - Martwe Dusze. Wynarodowienie amerykańskiej elity

Dokumenty

 • Piotr Gontarczyk - „Niech żyje Hitler, precz z Hitlerem!” – Wystąpienie Georgija Dymitrowa 22 czerwca 1941r.
 • Piotr Gontarczyk - Departament I Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
 • Tomasz Pompowski - Generał SB Władysław Ciastoń o opozycji w PRL

Wywiad

 • Daniel Beauvois wyważył dawno otwarte drzwi… - rozmowa z prof. Janem Dzięgielewskim

Z żałobnej karty

Wojciech J. Muszyński (opr.)

 • Ś.p. ppor. NSZ/sgt. Major U.S. Army Janusz Różański
 • Ś.p. mec. Andrzej Grabiński
 • Ś.p. mec. Bożysław Kurkowski

Polemiki

 • Sławomir Poleszak - W odpowiedzi Konradowi Kozłowskiemu
 • Konrad Kozłowski - W odpowiedzi Panu Poleszkowi

Recenzje

 • Jakob Brodacki - Glosa do książki Daniela Beauvoisa Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914
 • Patryk Tomaszewski - Krzysztof Popiński, Borussia, Lusatia, Marcomania… Świat burszów, piwiarń i pojedynków. Studenci Uniwersytetu Wrocławskiego 1871-1921
 • Marek Jan Chodakiewicz - Gregorhy Carleton, Sexual Revolution in Bolshevik Russia
 • Rafał Łętocha - Ronald Modras, Kościół katolicki i antysemityzm w Polsce w latach 1933-1939
 • Jarosław Gajewski - Marek Jan Chodakiewicz, Żydzi i Polacy 1918-1955. Współistnienie – Zagłada-Komunizm.
 • Manuel Ferreras-Tascon - Sprawcy klęski wrześniowej przed sądem historii. Dokumenty komisji badawczych na emigracji, opr. M. Adamczyk, J. Gmitruk
 • Witold Wasilewski - Marek Gałęzowski, Wierni Polsce. Ludzie konspiracji piłsudczykowskiej 1939-1947
 • Ryszard Tyndorf - Czesław Partacz, Krzysztof Łada, Polska wobec ukraińskich dążeń niepodległościowych w czasie II wojny światowej
 • Marek Jan Chodakiewicz - John Czaplicka (red.), Lviv: A City in the Crosscurrents of Culture
 • Manuel Ferreras-Tascon - Janusz Gmitruk, Jerzy Mazurek, Historyczny kongres Polskiego Stronnictwa Ludowego 19-21 stycznia 1946r.
 • Michał Mońko - Kto tu wpuścił dziennikarzy-25 lat później, wg pomysłu Marka Millera i Janiny Jankowskiej
 • Mariusz Marasek - Ewa Kopyt, Cywilizacja a problem postrzegania odmienności kulturowych w islamie i hinduizmie

Wychwycone z medialnego przeciągu
Biogramy autorów Glaukopisu

Spis treści numeru 5/6

Glaukopis, numer 5/6 - całość (58 MB)

 

Początek strony