Spis artykułów w numerze 11-12:

Archeologia pamięci:

 • Jacek Żurek – Wspomnienia Leona Kowalskiego i nieszczęsny los Żydostwa polskiego w Związku Sowieckim (1939-1944)
 • Maria Polakowska – Wstęp
 • Leon Kowalski – Fragmenty wspomnień łagrowych (1939-1944)
 • Jacek Żurek – Zygmunt i Maria Wojciechowscy – rodzinnie
 • Marian Bagiński – O Łomżyńskiem trochę inaczej. Refleksje syna tej ziemi

Artykuły:

 • Jakub Brodacki – Sybiracy. Polscy i litewscy obywatele Rzeczypospolitej na syberyjskim zesłaniu na tle stosunków Polski i Litwy z Moskwą (XV-XIX w.)
 • Tomasz Tokarz – Czerwone niebezpieczeństwo. Myśl Narodowa wobec Związku Sowieckiego i komunizmu
 • Maciej Zdunek – Z tajnych archiwów SS
 • Mariusz Krzysztofiński – Działalność grupy GL „Iskra”
 • Hubert Kuberski – Bleiburg – chorwacki Katyń 1945
 • Mieczysław Samborski – Udział ukraińskiej ludności cywilnej w masakrach Polaków na Wołyniu 1942-1943
 • Krzysztof Kacprzak – Podziemie niepodległościowe (AK- AKO-WiN) na terenie powiatu Ostrów Mazowiecka w latach 1944-1947
 • Krzysztof Kaczmarski – Pogrom którego nie było – wydarzenia w Rzeszowie 11-12 czerwca 1945 r. Glosa do Strachu J.T. Grossa
 • Mariusz Zbanyszek – Msza św. trydencka – historia i losy po II Soborze Watykańskim
 • Justyna Błażejowska – Sprawa Tomasza Michalaka
 • Sebastian Zawadzki – Znaczenie rozpadu przestrzeni imperialnej dla budowania reżimu politycznego Rosji postsowieckiej według Dmitrija Furmana
 • Leszek Żebrowski – (Po)marcowe mistyfikacje

Literatura:

 • Wojciech Wasiutyński – Z duchem czasu. Wybór felietonów 1932-1936

Reportaż:

 • Michał Wołłejko – Kowalki. Sześćdziesiąt cztery lata po

Z żałobnej karty:

 • Śp. Irena Sendler (opr. Jolanta Mysiakowska)
 • Śp. Ruta Czaplińska (opr. Jolanta Mysiakowska)

Recenzje i noty o książkach:

 • Marek J. Chodakiewicz – (opr.) M. Siekierski, F. Tych, Żydzi na Syberię! Sowiecka polityka wobec żydowskich wrogów ludu na okupowanych Kresach Wschodnich II RP w latach 1939-1943 – zapiski na marginesie: Widziałem Anioła Śmierci. Losy deportowanych Żydów polskich w ZSRR w latach II wojny światowej (Warszawa: Wyd. Rosner & Wspólnicy, 2006)
 • Anna Migas, Jacek Żurek - Dzienniki Prymasa Wyszyńskiego
 • Jolanta Mysiakowska – Giovanni Sale, Hitler, Stolica Apostolska i Żydzi. Dokumenty z tajnego archiwum watykańskiego odtajnione w 2004 r.(Kraków: Wydawnictwo WAM, 2007)
 • Peter D. Stachura – Sean Martin, Jewish Life in Cracow, 1918–1939 (London & Portland, Oregon: Vallentine Mitchell, 2004)
 • Paweł P. Styrna – John A. Armstrong, Nations Before Nationalism (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1982)
 • Paweł P. Styrna – Erik von Kuehnelt-Leddihn, Leftism Revisited: From de Sade and Marx to Hitler and Pol Pot(Washington D.C.: Regnery Gateway, 1990)
 • Paweł P. Styrna – Tomasz Kamusella, Silesia and Central European Nationalisms: The Emergence of National and Ethnic Groups in Prussian Silesia and Austrian Silesia, 1848–1918(West Lafayette: Purdue University Press, 2007
 • Piotr Gonarczyk – Karol Sacewicz Polskie Państwo Podziemne wobec komunistów polskich (1939–1945). Wypisy z prasy konspiracyjnej (Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2005)
 • Marek Klecel – Anna Bikont, Joanna Szczęsna, Lawina i kamienie. Pisarze wobec komunizmu (Warszawa: Prószyński i S-ka, 2006)
 • Rafał Sierchuła – Fritz Elsässer, Moja służba w Grupie Bojowej „Lenzer” (Poznań: Wydawnictwo Pomost, 2008)
 • Jolanta Mysiakowska – Tadeusz Wolsza, W „polskim Londynie” o sowieckiej zbrodni w Katyniu (1940–1956)(Warszawa: Instytut Historii PAN, 2008)
 • Peter D. Stachura – Adam Zamoyski, Warsaw 1920: Lenin’s filed Conquest of Europe (London: Harper Collins Publ., 2008)
 • Tomasz Szczepański – Włodzimierz Domagalski, Biuletyn Łódzki (Łódź: Wydawnictwo Inicjał 3, 2006)
 • Jan Peczkis – Wacław Zajączkowski,Martyrs of Charity (Washington: St. Maximilian Kolbe Foundation, 1988)
 • Dariusz Piotr Kucharski – Stanisław Krajski, Zawsze Polska (Warszawa: Wydawnictwo św. Tomasza z Akwinu, 2008)
 • Tomasz Szczepański – Tadeusz A. Kisielewski, Zamach. Tropem zabójców generała Sikorskiego (Poznań: „Rebis”, 2005)

Wychwycone z medialnego przeciągu

Biogramy autorów

Spis treści numeru 11

 

Początek strony