Spis artykułów w numerze 13-14:

Archeologia pamięci:

 • Andrzej Wielowieyski – Ziemiańskie wspomnienia

Artykuły:

 • Marek J. Chodakiewicz, Wojciech J. Muszyński – Tradycja jagiellońska a polski Obóz Narodowy w XX wieku
 • Patryk Tomaszewski – Wychowanie w publicystyce działaczy Ruchu Narodowo-Radykalnego „Falanga”
 • Arkadiusz Meller – Koncepcje gospodarczo-agrarne Ruchu Narodowo-Radykalnego „Falanga”
 • Hubert Kuberski – Południowosłowiański „bękart Wersalu”. Polityka zagraniczna Królestwa SHS – Jugosławii (1919–1941)
 • Arkadiusz Karbowiak – „Z wiarą w Boga – Za króla i Ojczyznę!”. Generał Dragoliub „Draža” Michajlowić i serbscy czetnicy w okresie II wojny światowej
 • Andrzej Jankowski – Wieś polska na ziemiach okupowanych przez Niemcy w czasie II wojny światowej w postępowaniach karnych organów wymiaru sprawiedliwości RFN
 • Stefan Pągowski – Raporty Rotmistrza Witolda Pileckiego. Wiedza więźniów o liczbie ofiar KL Auschwitz
 • Beata Kościelna – Wbrew propagandzie sukcesu. Społeczeństwo Pomorza Zachodniego wobec indoktrynacji w latach 1970–1980

Dokumenty:

 • Piotr Gontarczyk – „Pod przykrywką”. Rzecz o sowieckich organach Informacji Wojskowej w Wojsku Polskim
 • Jolanta Mysiakowska – Wrogowie „Władzy ludowej” po Październiku ’56
 • Grzegorz Majchrzak – Polskie Radio w stanie wojennym w świetle materiałów kontrwywiadu PRL (Departament II Ministerstwa Spraw Wewnętrznych)
 • Jolanta Mysiakowska – Ksiądz Jerzy Popiełuszko w donosach TW ps. „Jankowski”

Z żałobnej karty:

 • Krzysztof Marek Raczyński – Apostoł polsko-ukraińskiego pojednania Wspomnienie o dr. Wiktorze Poliszczuku (1925–2008)
 • Krzysztof Marek Raczyński – Ś.p. dr Wiktor Poliszczuk

Literatura:

 • ks. Jan Rostworowski, T.J. – Nacjonalizm. Jego uprawnienia i etyczne granice

Varia:

 • Marek J. Chodakiewicz – Jakie święto? Kilka aktualnych refleksji po 90 rocznicy odzyskania niepodległości
 • „Falangiści” podczas II wojny światowej Na podstawie wspomnień Zygmunta Dziarmagi spisał Piotr Nastałek
 • Ewa Struszyńska-Smithwick – Wacław Struszyński i polska myśl techniczna w Bitwie o Atlantyk
 • Marek Klecel – Legendy Marca’ 68
 • Szymon Apanowicz – Kilka refleksji na temat sympozjum „Polska w Górach Skalistych”

Recenzje:

 • Marek J. Chodakiewicz – Polska polityka równowagi i sowietologia
 • Piotr Gontarczyk – Jan Woleński, Lustracja jako zwierciadło
 • Piotr Gontarczyk – Andrzej Romanowski, Rozkosze lustracji
 • Arkadiusz Meller – Bronisław Łagowski, Duch i bezduszność III Rzeczpospolitej. Rozważania
 • Arkadiusz Meller – Richard Prebble, Nowozelandzkie odrodzenie gospodarcze
 • Sławomir Kalbarczyk – Elena Jakowlewa, Pol’sza protiw SSSR, 1939–1950
 • Arkadiusz Meller – Grzegorz Kucharczyk, Kielnią i cyrklem. Laicyzacja Francji w latach 1870–1914
 • Robert Friedl – Heidemarie Petersen, Judengemeinde und Stadtgemeinde in Polen. Lemberg 1356–1581
 • Jolanta Mysiakowska – Rotmistrz Witold Pilecki 1901-1948,opr. Jacek Pawłowicz
 • Wojciech J. Muszyński – Jonathan Littell, Łaskawe
 • Wojciech J. Muszyński – Franz Kurowski, Kurlandia 1945. Ostatni bastion Hitlera

Wychwycone z medialnego przeciągu

Biogramy autorów

Spis treści numeru 13/14

Glaukopis, numer 13/14 - całość

 

Początek strony