Spis Treści

PRO MEMORIA

 • Roman Dmowski - Doktryna i realizm w polityce (1904)

ARCHEOLOGIA PAMIĘCI

 • Zygmunt Kuczyński - Bomba pod Uniwersalem. Wspomnienia „wileńskiego terrorysty” (opracowanie: Michał Wołłejko)

POLACY, ŻYDZI, NIEMCY NA STYKU WZAJEMNYCH RELACJI W LATACH II WOJNY ŚWIATOWEJ

 • Grzegorz Berendt - Opór i zagłada żydowskiej ludności Tuczyna (24 września 1942 r.)
 • Mariusz Bechta - Pogrom czy odwet? Akcja zbrojna WiN w Parczewie (5 lutego 1946 r.)
 • Mark Paul - Polskie podziemie a Żydzi: korekta obrazu
 • Bogusław Wolniewicz - Fikcyjne 10 procent, czyli ilu Żydów zabili Polacy?
 • Wojciech J. Muszyński - Żydokomuna, czyli jak nie powinno się pisać książek historycznych
 • Leo Heiman - Zorganizowana grabież. Podstawa działań sowieckiej partyzantki (opracowanie: Kazimierz Krajewski)]

ARTYKUŁY

 • Bogumił Grott - Co zamierzały zgotować Polsce i Polakom przedhitlerowskie Niemcy? Ze studiów nad „ideologią niemiecką”
 • Tomasz Sommer - Moskiewska Prawda o Polsce w roku 1937 – rekonesans archiwalny
 • Andrzej Romaniak - Przyczynek do biografii Antoniego Żubryda. Działalność grupy współpracowników wywiadu sowieckiego na terenie Sanoka w latach 1940–1941 w świetle dokumentów niemieckich
 • Krzysztof Kaczmarski - Wokół układu Sikorski–Majski. Stronnictwo Narodowe wobec Rządu RP na Wychodźstwie (część 2)
 • Jarosław Pałka, Tymoteusz Pawłowski - Siły zbrojne Rządu Tymczasowego w połowie 1945 r. na ziemiach między Odrą a Bugiem
 • Bartłomiej Noszczak - Ulotna konspiracja. Historia młodzieżowej organizacji antykomunistycznej „Polonia”/„Wolność” (1951–1952)
 • Cecylia Kuta - Działania aparatu represji PRL wobec Leszka Proroka
 • Peter D. Stachura - Poland and Yalta: The last ‘Blank Spot’?

WYWIAD

 • Jałta to akt zdrady cywilizacji łacińskiej – z dr. hab. Sławomirem Cenckiewiczem rozmawia dr Jolanta Mysiakowska-Muszyńska

ANKIETA

 • Jałta w polskiej perspektywie roku 2012

ANTYKWARIAT

 • Tylko we Lwowie (oprac. Paweł Juzwa)
 • Polskie Ziemie Wschodnie (oprac. Paweł Juzwa)

DOKUMENTY

 • Piotr Cichoracki, Aleksander Ilin - Obóz narodowy na Polesiu w okresie międzywojennym. Opracowanie Wydziału Społeczno-Politycznego Urzędu Wojewódzkiego Poleskiego „Stronnictwo Narodowe na Polesiu” (1938)
 • Elżbieta Kowalczyk - Raport z Wilna pod okupacją sowiecką (1944)
 • Wojciech Jerzy Muszyński - Władysław Studnicki wobec Kresów Wschodnich RP (fragmenty pracy Polska za Linią Curzona, 1952)
 • Rafał Drabik - Hasło „wycofywać”, czyli jak SB niszczyła akta w archiwach PZPR (1989)

REPORTAŻ

 • Dorota Hałasa - Ty pójdziesz górą, a ja doliną… Bohatyrowicze 2011

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

 • Redakcja - śp. prof. Wiesław Chrzanowski
 • Paweł Styrna - śp. prof. Janusz Kazimierz Zawodny

 

spis treścu numeru 25/26

Glaukopis, numer 25/26 - całość (4,9 MB)

Początek strony