Spis treści

Oświadczenie Związku Żołnierzy NSZ w związku z kompromitującą wypowiedzią dyrektora Muzeum II Wojny Światowej dotyczącą Narodowych Sił Zbrojnych

OD REDAKCJI
M IĘDZY NIEZALEŻNOŚCIĄ A KOLABORACJĄ – LUDZIE PIÓRA W CZASACH PRL

  • Pytania bez odpowiedzi – z Markiem Nowakowskim rozmawia Grzegorz Eberhardt
  • Kazimierz Braun - Namiestnik – ciemna karta historii teatru w PRL
  • Justyna Błażejowska - My – robotnicy pióra. Pisarze a komunizm 1944–1956 (zarys problemu)
  • Cecylia Kuta - Niezależni pisarze drugiego obiegu 1976–1989/1990
  • Wojciech J. Muszyński - „Uwaga! – Unia Nowoczesnego Humanizmu!”. Sprawa politycznej dintojry nad Władysławem Brulińskim
  • Sebastian Ligarski, Grzegorz Majchrzak - Niezabliźnione rany. Weryfikacja w mediach w czasie stanu wojennego
  • Krzysztof Tarka - Emigrant w sieci tajnych służb. Przypadek Jerzego Zdzisława Kędzierskiego

POLACY, ŻYDZI, NIEMCY NA STYKU WZAJEMNYCH RELACJI W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ

  • Mark Paul - Donosiciele i szabrownicy w okupowanej Warszawie (1939–1944)
  • Marek J. Chodakiewicz - Kraśnik: niemieckie siły policyjne w Generalnym Gubernatorstwie: mikrostudium (część 5)

ARCHEOLOGIA PAMIĘCI

  • Czesław E. Blicharski - Trochę Peerelu i polityki w moim notatniku (oprac. J. Mysiakowska-Muszyńska)

VARIA

  • Wojciech J. Muszyński - Eligiusz Niewiadomski – człowiek bez życiorysu
  • Artur Jagnieży - Problematyka obronności państwa w kampanii wyborczej na urząd prezydenta RP w 2010 r.

DOKUMENTY

  • Raporty Brytyjskiej Misji Wojskowej w Polsce, 1939 r. (oprac. A. Linderman, H. Kuberski)

ANTYKWARIAT

  • Stanisław Piołun-Noyszewski - Żeromski pod okupacją ZNP. Kij w mrowisku Wielkiej Zmowy (oprac. Paweł Juzwa)

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

  • Redakcja - śp. prof. Jerzy Julian Węgierski

RECENZJE

  • Justyna Błażejowska - Paweł Sowiński, Zakazana książka. Uczestnicy drugiego obiegu 1977–1989 (Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, 2011)
  • Marek Klecelm - Jerzy Giedroyc, Czesław Miłosz, Listy 1964–1972, (oprac.) Marek Kornat (Warszawa: Czytelnik, 2011); Jerzy Giedroyc, Czesław Miłosz, Listy 1973–2000,(oprac.) Marek Kornat (Warszawa, Czytelnik, 2012)
  • Michał Wołłejko - Piotr Zychowicz, Pakt Ribbentrop-Beck, czyli jak Polacy mogli u boku III Rzeszy pokonać Związek Sowiecki (Poznań: Dom Wydawniczy REBIS, 2012)
  • Zbigniew Dyrma - Christian Ingrao, Czarni myśliwi. Brygada Dirlewangera (Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2011)
  • Marek Klecel - Jarosław Iwaszkiewicz, Dzienniki 1964–1980, (oprac. i przypisy) Agnieszka i Robert Papiescy, Radosław Romaniuk (Warszawa: „Czytelnik”, 2011)
  • Marek Klecel - Zmagania z historią. Życie i twórczość Józefa Mackiewicza i Barbary Toporskiej. Materiały z konferencji w Muzeum Polskim w Rapperswilu 2006, (red.) Nina Kozłowska, Małgorzata Ptasińska (Warszawa: IPN, 2011)
  • Tomasz Węgielnik - Aleksander Strokowski, Lista ofiar. Grudzień 1970 r. w Szczecinie, wyd. II uzupełnione i poprawione (red.) Elżbieta Wilanowska (Szczecin: IPN, 2009)
  • Artur Cegiełka - Nieczysta gra. Tajne służby a piłka nożna, (red.) Sebastian Ligarski, Grzegorz Majchrzak (Chorzów: Wydawnictwo „Videograf”, 2012)
  • Jan Peczkis - Emma E. Werner, A Conspiracy of Decency: The Rescue of the
  • Danish Jews - During World War II (Cambridge, Massachusetts: Westview Press, 2002)

MEDIALNY PRZECIĄG
LISTY DO REDAKCJI
BIOGRAMY AUTORÓW

 

Spis treści numeru 27

Table of contents no 27

Początek strony