Spis Treści

OD REDAKCJI

 • Leszek Żebrowski - Europa według planów sowieckich z początku 1944 r.

ARCHEOLOGIA PAMIĘCI

 • Janina Lasocka - Wspomnienia o czterech zbieraczach, których znałam (oprac. Wojciech J.Muszyński)

ARTYKUŁY

 • Mateusz Werner - Antecedencja ideowe polskiego programu terytorialnego na paryskiej konferencji pokojowej
 • Marek Kamiński - Professor locutus est. Próba weryfikacji świadectwa prof. dr. Karola Buluka na temat wizyty prof. dr. Karela Frederika Wenckebacha u umierającego Marszałka Józefa Piłsudskiego
 • Michał Kowalczyk - Węgry w publicystyce polskich narodowców w okresie międzywojennym
 • Aleksandra Pietrowicz - W najtrudniejszych warunkach... Zaplecze studyjno-technologiczne wielkopolskiego Kierownictwa Związku Odwetu (1940–1942)
 • Mark Paul - Pacyfikacje akowskie na Zamojszczyźnie – przyczynek do badań
 • Artur Kubaj - Kampania wyborcza do parlamentu z czerwca 1989 r. w województwie koszalińskim

W SPORTOWYM KALEJDOSKOPIE

 • Sebastian Pilarski - Nieporozumienia w kontaktach sportowych jako przejaw napięć w relacjach bilateralnych między Polską a Czechosłowacją w latach 30. XX w.
 • Tadeusz Wolsza - Olimpijczyk z partyjnego nadania? Droga Andrzeja Pytlakowskiego do drużyny olimpijskiej na szachową olimpiadę w Helsinkach w 1952 r.
 • Grzegorz Majchrzak - „Banda czworga”, czyli druga afera na Okęciu
 • Marek Andrzejewski - Czy RFN jest już potęgą futbolową?

DOKUMENTY

 • Raporty ambasady USA w Warszawie na temat działalności komunistycznej w Polsce z lat 1925 i 1926 (oprac. Mariusz Krzysztofiński)
 • Sprawozdanie z ruchu komunistycznego i anarchistycznego za czas od 1 I do 31 XII 1937 (oprac. Wojciech J. Muszyński, Paweł Juzwa)
 • Jak zmusić Polaków do „porozumienia” z Sowietami? Raport Office of Strategic Services (1944) (oprac. Paweł Styrna)
 • Marian Zdziechowski - Towianizm hr. Lwa Tołstoja (oprac. Edwin Kaniuk)

ANTYKWARIAT

 • Komuniści w latach 30. – agenci i użyteczni idioci (oprac. Paweł Juzwa)

SŁOWNIK BIOGRAFICZNY DZIAŁACZY RUCHU NARODOWEGO 1887–1990

 • Robert Rudnicki - Wiesław Ignacy Renke (1912–1944)

RECENZJE I NOTY O KSIĄŻKACH

PRZEGLĄD PRASY

BIOGRAMY AUTORÓW

Spis treści numeru 30

Początek strony