Spis treści numeru 31

Od redakcji

 • Artur Paszko - Ziemskie Imperium z kroków naszych, Imperium Boga z naszych serc – czyli o konfederackiej wizji Imperium Słowiańskiego

Polacy i sąsiedzi – na styku wzajemnych relacji w okresie II wojny światowej

 • Pięć miesięcy pod sztandarem ze swastyką (wstęp i oprac. Grzegorz Berendt, Wojciech J. Muszyński)
 • Michał Wołłejko - Obóz Śmierci Kołdyczewo i antypolska działalność białoruskich nacjonalistów na Nowogródczyźnie w latach 1941–1944. Rekonesans badawczy
 • Rafał Drabik - Żydzi, bandytyzm a podziemie narodowe. O mordzie na Żydach w lasach zakrzowieckich (pod Kraśnikiem)
 • Artur Brożyniak - Rasowa czystość po banderowsku – zbrodnie OUN-UPA na rodzinach mieszanych

Dokumenty

 • Stanisław Skrzypek - Ukraiński program państwowy na tle rzeczywistości (1967) (oprac. Wojciech J. Muszyński)
 • Patryk Pleskot - Sztuka dezinformacji. Eksperckie projekty działań propagandowych w związku ze śledztwem w sprawie śmierci Grzegorza Przemyka (czerwiec 1983 r.)

Antykwariat

 • Wojna polsko-litewska w 1920 r. w relacji Stanisława Brochockiego (oprac. Paweł Juzwa)

Nielojalni sojusznicy

 • Tytus Jaskułowski - Przyjaźń, która nie istniała. Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego NRD wobec MSW 1974–1990
 • Przemysław Benken - Wybrane zagadnienia odnośnie do współpracy peerelowskiego i wietnamskiego aparatu bezpieczeństwa w okresie zimnej wojny
 • Zbigniew Bereszyński - Z „bratnią pomocą” przeciwko oponentom „władzy ludowej”. Współpraca SB i sowieckich służb specjalnych na przykładzie Brzegu

Artykuły

 • Michał Jakubik - Litwa i stosunki polsko-litewskie na łamach „Dziennika Wileńskiego” oraz „Głosu Narodowego” w latach 1922–1939
 • Patryk Tomaszewski - Lufcik na świat – publicystyka Wacława Budzyńskiego na łamach tygodnika Jutro Pracy
 • Paweł Tanewski - Gospodarcze i społeczne aspekty polityki oświatowej władz Drugiej Rzeczypospolitej
 • Cecylia Kuta - Działania aparatu represji wobec Jerzego Ficowskiego
 • Rafał Łatka - Służba Bezpieczeństwa wobec III pielgrzymki Jana Pawła II do PRL na przykładzie sytuacji w Krakowie

Archeologia Pamięci

 • Bohdan Pilarski - Zajączkiem po Związku. Zapiski z podróży (wstęp i oprac. Mirosław Biełaszko)

Słownik biograficzny działaczy ruchu narodowego 1887–1990 

 • Wojciech Kujawa - Janina Manczarska-Orzeszkowska „Nina Bielicz”
 • Robert Piwko - Krystyna Prochowska „Katarzyna”, „Pola”

Z żałobnej karty 

 • Grzegorz Eberhardt (1950–2014) – Marek J. Chodakiewicz
 • Władysław Walter („Władek”) Jajko (1937–2014) – Marek J. Chodakiewicz
 • Stephen Alexander Fischer-Galati (1924–2014) – Marek J. Chodakiewicz
 • Michał Preisler (1919–2014) – Marek J. Chodakiewicz

Recenzje i noty o książkach

Przegląd Prasy

Biogramy autorów

Spis treści numeru 31

Table of contents no 31

Początek strony