Spis treści

Archeologia Pamięci

„My zmierzaliśmy do odbudowy niepodległego państwa polskiego…”. Z relacji Antoniego Macierewicza o genezie Komitetu Obrony Robotników w 1976 r. (oprac. Justyna Błażejowska)

Artykuły

Paweł Mazur, Obraz wolnomularstwa w pismach politycznych Romana Dmowskiego

Marta Cywińska, Rola prasy młodzieżowej i patriotycznej w edukacji oraz wychowaniu patriotycznym na przykładzie zbiorów Domu Kresowego w Białostoczku

Jolanta Mysiakowska-Muszyńska, W obliczu wojny. Sytuacja geopolityczna Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w optyce środowiska Polityki Narodowej (1938–1939)

Przemysław Benken, Ekspert z ubecką przeszłością – „wypadek przy pracy” czy „cenny nabytek”? O działalności Wiktora Herera w „Solidarności”

Łukasz Skubisz, Paweł Skubisz, Zamach bombowy na Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych w Kołobrzegu w 1989 r.

Stan wojenny – nowe spojrzenie

Artur Kubaj, Stan wojenny w Szczecinie. Skazani za „Solidarność”

Rafał Łatka, Rada Główna Episkopatu Polski a stan wojenny

Ewa Żaboklicka, Prawo stanu wojennego. Rozważania w 35. rocznicę ogłoszenia stanu wojennego w Polsce

Sebastian Ligarski,Sarajewo i Los Angeles. Przygotowania do olimpiad w Głównym Komitecie Kultury Fizycznej i Sportu pod okiem komisarza wojskowego w czasie stanu wojennego

Varia

Krzysztof Żabierek, Powstanie zabajkalskie 1866 roku – zapomniana walka o wolność i godność

Jarosław Strenkowski, Zapomniana zbrodnia na polskich jeńcach wojennych. Zambrów 13/14 września 1939 r.

Michał Kowalczyk, Węgierscy nacjonaliści wobec Polski i Polaków (2010–2016). Przykład partii Jobbik

Dokumenty

Komunikat informacyjny o mniejszościach narodowych w wojsku. Poznań 1928 (wstęp i oprac. Rafał Sierchuła)

Białorusini chcieli Polski (wstęp i oprac. Marek J. Chodakiewicz)

Antykwariat

Jan Starościak, Z dywizją polską na Syberii (wstęp i oprac. Paweł Juzwa)

Z żałobnej karty

Recenzje książek

Przegląd prasy

Biogramy autorów

 

Początek strony